Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747
Poradenství a podpora

Poradenství
a podpora

Předškolní vzdělávání
Tutoring
Poradenství jednotlivcům a rodinám
Svépomocné skupiny
Komunitní aktivity...

Prevence

Prevence
 

Preventivní programy, adaptační programy a programy interkulturní výchovy
Vzdělávání pro školy
Volnočasové aktivity pro rodiče a děti ...

Vzdělávání a síťování

Vzdělávání
a síťování

Vzdělávání a odborné výcviky
Metodická podpora
Síťování...

Aktuality a projekty

Aktuality
a projekty

Novinky a aktuální dění v organizaci
Naše projekty...

Aktuálně

Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku

24.11.2021

Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku

V rámci projektu Most k porozumění provozuje Centrum inkluze na Vítkovsku již třetím rokem Centrum pro rodinu.
» více

Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou

22.11.2021

Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou

V říjnu a listopadu jsme díky podpoře Nadace České spořitelny zrealizovaly dvě vzdělávací akce, které byly určeny pro pracovníky působící v oblasti poskytování včasné péče jako jsou pracovníci předškolních klubů, ale také pedagogové MŠ a další klíčoví aktéři.
» více

Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou

19.11.2021

Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou

Jelikož se zlepšila covidová situace, mohla komunita opět začít realizovat své aktivity, některé z nich bychom vám teď rádi ve zkratce představili.
» více

Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě

22.10.2021

Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě

Dne 21. října jsme realizovali pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě workshop zaměřený na téma kariérového poradenství!
» více

Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči

05.10.2021

Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči

Od září k nám do předškolního klubu Kamarád ve Vítkově pravidelně dochází paní logopedka!
» více

Co je Milostivé léto?

30.09.2021

Co je Milostivé léto?

Jedinečná šance, jak se zbavit některých dluhů, které v průběhu let kvůli sankcím a úrokům narostly do extrémních částek. Lidé mohou ukončit exekuce, které jim v minulosti vznikly na základě dluhu vůči státu a jeho organizacím (vůči veřejnoprávním subjektům).
» více

» další aktuality

Vedení - Spolupráce - Dopad

Projekt podpořený z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu


Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

IN-VIT 2

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Most k porozumění

Projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost

IN-VIT

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání