Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Poradenství a podpora

 • Předškolní vzdělávání /včasná péče – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou
 • Doučování/tutoring dětí a podpora při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
 • Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostika
 • Biofeedback – diagnostická a nápravná práce s žáky s poruchou pozornosti
 • Kariérové poradenství
 • Podpora a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí
 • Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče
 • Komunitní aktivity
 • Podpora při komunikaci mezi školou a rodinou
 • Mediace - zejména rodinná, komunitní a interetnická
 • Realizace případových konferencí