Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Adaptační programy/pobyty

Přechod na novou školu je pro děti náročné období a je spojen s dynamickým procesem přizpůsobování se novým podmínkám. Nejedná se pouze o změnu požadavků, které jsou na děti kladeny, ale především o změnu sociálního prostředí. Dítě se setkává s novým kolektivem a novými učiteli.

Smyslem adaptačního programu/pobytu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Cílem programu není však jen vzájemné seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Absolvování adaptačního programu/pobytu nezaručuje vytvoření soudržné skupiny na dlouhá léta, ale přináší dětem výhodu v tom, že jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.

Typy adaptačních programů/pobytů:

  • Adaptační programy pro základní školy – hlavním cílem programu je vzájemné seznámení žáků a třídního učitele a nastavení pozitivních vztahů v nově vznikajícím třídním kolektivu.
  • Adaptační programy pro střední školy – hlavním cílem programu je vzájemné seznámení žáků a třídního učitele a nastavení pozitivních vztahů v nově vznikajícím třídním kolektivu.

Další informace k adaptačním programům/pobytům:

Rozsah: varianta a) 4 vyučovací hodiny
               varianta b) dle individuální domluvy se školou (1–3 dny)
Forma: zážitkový kurz
Místo konání: škola, pobytové zařízení
Cena: varianta a) 2 400 Kč, plus cestovní náklady lektorů
           varianta b) cena na vyžádání (dle konkrétní časové dotace adaptačního programu/pobytu)
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků/studentů.