Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Preventivní programy - rizikové jevy chování spojené s užíváním internetu - "Kyberšikana" a "Rizika sociálních sítí"

Program KYBERŠIKANA – nebezpečné prostředí internetu je zaměřen na seznámení žáků se základními pojmy souvisejícími s problematikou bezpečného internetu (kyberšikana, kybergrooming, kyberstallking apod.) a s riziky a omezeními komunikace probíhající prostřednictvím internetu. Prostřednictvím dvou kazuistik obětí kyberšikany se žáci seznámí s průběhy konkrétních případů a jejich dopady na oběť i pachatele. Žáci budou rovněž seznámeni s pravidly bezpečného internetu.

Program Rizika sociálních sítí je zaměřen na prevenci rizikových jevů chování na internetu, zejména pak na rizika plynoucí s užíváním sociálních sítí. Cílem programu je seznámit žáky s možnými riziky užívání sociálních sítí a představení jejich řešení tak, aby byli sami schopni v případných situacích obstát, aby věděli, kam se mohou obrátit, ale také jak předcházet jejich vzniku. Žáci si v rámci programu uvědomí, jak snadné je někomu ublížit prostřednictvím internetu a jak se v danou chvíli cítí oběť internetového šikanování.

Cílová skupina: Program je určen dětem ve věku 12 - 16 let.

Časová dotace: 2 x 45 minut

Technické vybavení a pomůcky: dataprojektor, počítač s USB portem (připojení na internet + zvuk), tabule či flipchart.

» zpět