Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Preventivní program „Mezi stěnami - šikana“

Anotace: Tento program je zaměřen na prevenci šikany a jejích dalších rizik. Seznamuje žákyse závažností této problematiky a vede je k osvojení si kompetencí, jak se účinně bránit. V průběhu programu žáci získají informace o možnostech vyhledání pomoci. V programu je použit filmový příběh o šikaně na základní škole.

Časová dotace: 2 x 45 minut

» zpět