Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Preventivní program "Nech mě být!"

Anotace: Preventivní program zaměřen na prevenci proti týrání a sexuálnímu zneužívání dětí. V současnosti se stále častěji dozvídáme o ztracených, týraných a zneužitých dětech. Program má informovat děti o těchto jevech ve společnosti a o způsobech účinné obrany.

Cílová skupina: 4. – 6. třída

Časová dotace: 1 x 2 hodiny

» zpět