Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Preventivní program „Šikana"

Anotace: Tento preventivní program slouží k porozumění žáků otázce šikany, zabývá se jejími projevy a možnými následky, formou tematických a interaktivních aktivit se žáci seznamují s touto problematikou.

Cílová skupina: 6. – 9. třída

Časová dotace: 1 x 2 hodiny

Technické vybavení a pomůcky: dataprojektor, počítač s USB portem (připojení na internet), tabule či flipchart.

» zpět