Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Předškolní klub Krteček

30.11.2016


Předškolní klub „Krteček“, který provozuje Centrum inkluze v Budišově nad Budišovkou, zahájil svou činnost v říjnu 2016 v rámci projektu OPVVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku a navázal na předcházející aktivity naší organizace v oblasti poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku a jejich rodiče. Veškeré činnosti klubu směřují k zajištění optimálního psychosociálního rozvoje dětí, tak abychom jim zajistili úspěšný start při zahájení školní docházky. Součástí naší práce je také intenzivní spolupráce s rodiči dětí za účelem rozvoje rodičovských kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání a zajištění podpory při řešení dalších tíživých situací rodin.

Hlavním cílem našeho předškolního klubu je rozvíjet u dětí takové znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup do školy. Děti se v rámci klubu Krteček učí barvy, tvary, procvičují si jemnou i hrubou motoriku, pohybové dovednosti, naučí se pracovat a spolupracovat jak s ostatními dětmi, tak s pedagogy. Našim cílem je zapojit i rodiče do procesu vzdělávání dětí, vzbudit v nich zájem o vzdělávání svých dětí, důvěru k pedagogům a dalším odborníkům.

Chceme dětem zprostředkovat pozitivní zážitek ze vzdělávání a pomoci předejít předsudkům a bariérám. Součástí práce klubu je i terénní práce, kde docházíme jednou za 14 dní do rodin a tam s rodinami řešíme otázky ohledně vzdělávání dětí individuálně a snažíme se napomoci k tomu, aby měla rodina k nám jako k pedagogům důvěru, která je velmi potřebná a hlavně zranitelná. Proto pořádáme jedenkrát za měsíc klub rodičů, kdy se sejdeme s dětmi i rodiči v klubu a toto setkání využijeme ke společnému tvoření, diskusi s rodiči apod.

Předškolní klub Krteček Předškolní klub Krteček Předškolní klub Krteček Předškolní klub Krteček Předškolní klub Krteček