Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Prevence na školách je jednou z klíčových oblastí, na kterou se Centrum inkluze zaměřuje

01.12.2016

Jednou z klíčových oblastí, na které se naše organizace zaměřuje je zajišťování primární prevence pro školy a školská zařízení. Preventivní programy nabízíme pro všechny věkové skupiny děti a mládeže a každoročně realizujeme desítky preventivních programů a podporujeme stovky žáků v oblasti primární prevence v našem regionu. Školám a dalším zařízením pracujícím s dětmi nabízíme programy, které pokrývají téměř všechny oblasti primární prevence (šikana, kyberšikana, extremismus, rasismus a xenofobie, záškoláctví, spektrum poruch příjmu potravy apod.). Školy a pedagogové mohou vybírat z konkrétní nabídky programů, avšak programy vždy upravujeme dle aktuálních potřeb konkrétního třídního kolektivu či potřeb školy.

V letošním školním roce zajišťujeme primární prevenci „na klíč“ pro Základní školu v Háji ve Slezsku, Základní školu v Šilheřovicích či Základní školu Boženy Němcové v Opavě, kde realizujeme preventivní programy pro žáky všech tříd a ročníků. V posledním období jsme měli možnost pracovat na zlepšení komunikace s dětmi ze 3. a 4. třídy ZŠ Háj ve Slezsku a se žáky 6. a 7. tříd ZŠ Šilheřovice jsme zaměřili na prevenci rizikového chování spojeného s užíváním internetu a online komunikací.

Efektivní způsob, jak realizovat primární prevenci na školách, je využívání tzv. peer programů a peer aktivistů. Peer aktivisté jsou starší vrstevníci žáků, kteří pro své spolužáky sami připravují a realizují programy primární prevence. S peer programy máme velmi pozitivní zkušenosti a jejich využívání na školách aktivně podporujeme například prostřednictvím realizace našeho projektu Žij online, bezpečně!

Prevence na školách je jednou z klíčových oblastí, na kterou se Centrum inkluze zaměřuje Prevence na školách je jednou z klíčových oblastí, na kterou se Centrum inkluze zaměřuje