Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Předškolní klub Kamarád

02.12.2016


Předškolní klub Kamarád Centra inkluze ve Vítkově zahájil svou činnost v říjnu 2016 a je realizován v rámci projektu OP VVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku. V počátečním období projektu jsme včasnou péči pro děti a jejich rodiče realizovali přímo v rodinách ve Vítkově, kdy jsme měly vždy pro děti připravený individuální program a docházelo k navázání vzájemného vztahu s dětmi i jejich rodiči. Do rodin zapojených do včasné péče jsme docházely dvakrát týdně a rodiče se vždy zapojovali do aktivit s dětmi. Vždy panovala příjemná atmosféra a odcházeli jsme všichni s úsměvem na tváři.

V listopadu jsme již začali aktivity včasné péče realizovat ve vlastních prostorách předškolního klubu, který jsme otevřeli v Sokolovně na ulici Husové 653. Náš předškolní klub je otevřen pro děti a jejich rodiče čtyři dopoledne v týdnu (pondělí–čtvrtek) od 8 do 12 hodin. Společný den s dětmi začínáme vždy rozcvičkou a přivítáním se v komunitním kruhu, kde si řekneme básničku a program na daný den. Poté si zazpíváme písničky a mluvíme o tématu, který máme vždy předem připravený (např. zimní radovánky, svátky a tradice). Každý den s dětmi realizujeme výtvarnou činnost, kde rozvíjíme s dětmi jemnou motoriku. Po svačině si děti uklidí u stolečku a veškeré hračky a jdeme na čerstvý vzduch. S dětmi chodíme na procházky, hrajeme venkovní hry, sbíráme podzimní plody, anebo s dětmi navštívíme nějaké dětské hřiště v okolí.

Jednou měsíčně realizujeme klub rodičů a kreativní dílny pro rodiče s dětmi, v rámci kterých mají rodiče možnost společně s dětmi tvořit zajímavé výrobky. Rodičům jsme k dispozici také každé pondělí od dvanácti do jedné, kdy realizujeme konzultace pro rodiče.

Součástí činností a nabídky služeb předškolního klubu je také realizace terénní práce. V rámci terénní práce kontaktujeme nové rodiny a navštěvujeme rodiny zapojené do programů za účelem individuálních konzultací s rodiči, poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání apod. Tato setkání přímo v rodinách dětí slouží mimo jiné k navázání a prohlubování dobrých vztahů mezi námi a rodiči, postavených na vzájemné důvěře.

Předškolní klub Kamarád Předškolní klub Kamarád Předškolní klub Kamarád Předškolní klub Kamarád Předškolní klub Kamarád Předškolní klub Kamarád