Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Začít spolu

04.12.2016


Ve dnech 12. 11. - 13. 11. 2016 a 25. 11. - 27. 11. 2016 byl ve spolupráci s organizací Step by Step ČR, o.p.s. realizován seminář Začít spolu pro pedagožky MŠ Vítkov, Husova a pracovnice Centra inkluze o.p.s. Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Kurzu v rozsahu 40 hodin pod vedením zkušených lektorek Mgr. J. Gardošové a Mgr. N. Toflové se zúčastnilo a osvědčení získalo 22 účastnic.

První část semináře proběhla v MŠ Beruška Frýdek–Místek, druhá část v MŠ Vítkov, Husova. Seminář přispěl k tomu, aby pedagožky nabídly dětem v běžné třídě MŠ takové edukační podněty, které budou přiměřené potřebám dětí různého nadání a dětí z různého prostředí a zároveň respektovaly zásady inkluzivního vzdělávání dětí.

Ze zpětných vazeb účastnic:

"Moje očekávání nebyla naplněna, ale předčila veškerá očekávání. Úžasné!"

"Zpočátku jsem netušila, co kurz bude obnášet, ale jsem plná informací, dojmů a věřím, že po malých krůčcích budeme postupně realizovat."

"Děkuji za školení, které mi přineslo velkou hromadu nových poznatků do praxe a také do života! Těším se na změny v MŠ i obohacení v osobním životě."

Pedagožky bezprostředně po absolvování první dvoudenní části semináře začaly získané poznatky uplatňovat v praxi své MŠ, začaly pracovat na změně prostředí tříd a metodu Začít spolu intenzivně konzultovaly mezi sebou, ale také s lektorkami.

Na seminář bude navazovat intervizní setkání v MŠ Beruška Čeladná, kde si mohou absolventky semináře doplnit a zkonzultovat své dosavadní zkušenosti s již zkušenými pedagožkami.

Začít spolu Začít spolu Začít spolu