Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Jinakost je fajn!

06.01.2017

Úspěšně jsme ukončili realizaci projektu Jinakost je fajn!, který byl zaměřen na podporu mateřských a základních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti vzdělávání dětí z odlišných sociokulturních skupin a v oblasti začleňování průřezového tématu multikulturní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu. Cílem projektu bylo rozšířit interkulturní kompetence dětí, žáků a pedagogů, přispět ke snížení výskytu stereotypů a předsudků vůči odlišným sociokulturním skupinám a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi majoritou a příslušníky minoritních sociokulturních skupin.

Do projektu se zapojilo 9 mateřských škol a 7 základních škol z regionu Opavska a Vítkovska a celkem bylo zrealizováno 40 programů multikulturní výchovy, z čehož 9 programů bylo určených pro děti z MŠ a 31 programů pro žáky ZŠ.

Pro děti z MŠ jsme připravili a realizovali program „Jeden den s Ravithou“ v rámci, kterého se děti seznamovali s příběhem indické dívky Ravithy a s tím, v čem se naše životy podobají a liší. Další dva programy, který jsme připravili pro žáky nižšího (program „Nemám rád, když…“) a vyššího stupně ZŠ (program „Já jako jiný“) byly realizovány zážitkovou a interaktivní formou a byly zaměřeny především na sebereflexi vlastních pocitů žáků souvisejících s prožitkem jinakosti/odlišnosti. Cílem programů bylo uvědomit si, že i cizí lidské chování má určitý význam, který dává smysl, ovšem že díky naší neznalosti vnitřních pocitů a pohnutek daného jedince nejsme schopni jeho chování často správně interpretovat. Prostřednictvím realizovaných prožitkových aktivit jsme u žáků rozvíjeli jejich interkulturní dovednosti a empatii vůči druhým lidem.

V rámci projektu jsme také uspořádali dvoudenní Seminář interkulturních dovedností.

Projekt byl realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Jinakost je fajn! Jinakost je fajn! Jinakost je fajn! Jinakost je fajn!