Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Seminář interkulturních dovedností

12.01.2017

V termínu 9.12. a 13.12.2016 proběhlo celodenní vzdělávání pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga a pomáhající profesionály, kteří pracují s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí.

V prostorách LoveCoWork v Opavě Na Rybníčku se sešla čtrnáctičlenná skupina účastníků, kteří se společně s lektorkami Hanou Drábkovou Sobkovou a Lucií Stanjurovou věnovali vzdělávání dětí z odlišného sociokulturního prostředí a spolupráci s jejich rodiči, možnostem zvládání náročných situací a inkluzivnímu/společnému vzdělávání jako takovému.

Seminář byl zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v uvedených oblastech a zahrnoval také práci s vlastním očekáváním od práce s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí, sebezkušenostní část a řešení modelových situací.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, s jehož podporou jsme mohli seminář uskutečnit.

Seminář interkulturních dovedností Seminář interkulturních dovedností Seminář interkulturních dovedností Seminář interkulturních dovedností