Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Kulatý stůl k předškolnímu vzdělávání

24.04.2017


Ve středu 12.4.2017 se v zasedací síni Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou uskutečnil 1. kulatý stůl realizovaný v rámci projektu IN-VIT (Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), jehož tématem bylo předškolní vzdělávání v regionu.

Tohoto setkání se kromě pracovníků MŠ a ZŠ v regionu a pracovníků Centra inkluze zúčastnili také zástupci vedení města Budišov nad Budišovkou, Vítkov a také vedoucí odboru sociálních věcí města Vítkova.

Mezi hlavní body programu patřilo zhodnocení fungování projektu ze strany ředitelek MŠ a řešení potřeb v regionu s ohledem na předškolní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním.

Dalším z reflektovaných témat byla také spolupráce mateřských a základních škol v oblasti předškolního vzdělávání, problematika zápisu dětí do škol, povinný poslední ročník MŠ, rozšíření další spolupráce mezi mateřskými školami a předškolními kluby Centra inkluze, spolupráce s OSPOD a zhodnocení práce školních asistentek v rámci MŠ.

Kulatý stůl k předškolnímu vzdělávání Kulatý stůl k předškolnímu vzdělávání