Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Výlet do ZOO Ostrava

25.05.2017


V úterý 16. května jsme společně s dětmi a jejich rodiči z našich předškolních klubů v Budišově nad Budišovkou a Vítkově vyrazili na náš první společný výlet. Jako cílovou destinaci jsme tentokrát zvolili ZOO Ostrava.

Akce, kterou jsme pořádali v rámci projektu OPVVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, se zúčastnilo celkem 19 dětí a 12 maminek a tatínků dětí. V rámci tohoto projektu zajišťuje naše organizace především činnost předškolních klubů pro sociálně znevýhodněné děti. Součástí této klíčové aktivity projektu je však také pořádání výletů pro rodiče s dětmi navštěvující naše předškolní kluby, pořádání pravidelných rodičovských klubů či zprostředkování společných volnočasových aktivit pro děti z předškolních klubů a děti z našich partnerských mateřských škol.

Smyslem pořádání volnočasových aktivit, jako byl náš výlet do ZOO Ostrava, je zprostředkovat dětem a jejich rodičům společný zážitek mimo jejich běžné rodinné a sociální prostředí, podpořit navázání neformálních vztahů mezi rodiči a pracovnicemi předškolních klubů a zvýšit motivaci rodičů k účasti na aktivitách předškolních klubů a ke vzdělávání jejich dětí.

Výlet se skvěle vydařil. Počasí bylo krásné, zvířata byla na svých místech a nikdo se nám neztratil! :)

Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava Výlet do ZOO Ostrava