Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Přijďte nás podpořit! - Centrum inkluze o.p.s. se účastní kampaně Bertík pomáhá

26.09.2017

Náš projekt "Cesta k inkluzi" se uchází o přízeň zákazníků obchodů Albert v našem regionu při charitativní akci „Bertík pomáhá“.

Cílem projektu Cesta k inkluzi, který jsme do kampaně přihlásili, je vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním a posílení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím jejich zapojení do předškolního vzdělávání, zajištění podpůrných opatření za účelem prevence školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání pomocí doučování, kariérového poradenství a realizace motivačních skupin, dále spolupráce s rodiči a vytvoření sítě pomáhajících profesionálů a jejich vzdělávání.

Záměrem charitativní akce Bertík pomáhá je podpořit regionální projekty zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zákazníci všech prodejen Albert mohou prostřednictvím běžného nákupu rozhodnout, který z nominovaných projektů podpoří.

Hlasování pomocí žetonu – Bertíku, který dostanou zákazníci v obchodech Albert za nákup nad 200 korun, probíhá od 27. září do 10. října 2017. O projektu Centra inkluze o.p.s. je možné hlasovat konkrétně v prodejnách Albert v Opavě (Breda, Holasická, Olomoucká). Vítěz získá od Nadačního fondu Albert finanční příspěvek ve výši 55 tisíc korun, druhý pak 35 tisíc korun.