Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Pokračujeme v realizaci projektu "Spolu to zvládneme"

04.10.2017

V průběhu roku 2017 pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme. Jeho záměrem je podporovat sociálně znevýhodněné a sociálním vyloučením ohrožené rodiny s dětmi ve věku 3-7 let na Vítkovsku, kterým jsme začali poskytovat službu terénní včasné péče. V rámci této služby dochází naše pracovnice přímo do rodin.

Cílem projektu Spolu to zvládneme je přispět k rozvoji kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání, zlepšit podmínky dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny a přispět k zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí.

Připravovaných programů včasné péče se účastní také rodiče dětí, které chceme podpořit a rozvíjet u nich jejich rodičovské kompetence tak, aby obstáli při plnění svých rodičovských povinností. Do projektu je zapojena také psycholožka a speciální pedagožka naší organizace, která poskytuje jednak metodickou podporu našim pracovnicím včasné péče, ale zároveň je k dispozici rodičům a pomáhá jim při řešení jejich individuálních potíží.

Na Vítkovsku jsme prozatím podpořili celkem 8 rodin, ve kterých jsme pracovali s celkem 16 dětmi a jejich rodiči. Aktuálně naše pracovnice spolupracují s rodinami pravidelně 2x v týdnu a pomáhají jim jak s předškolním vzděláváním, tak i s řešením dalších záležitostí. Pracovnice při své práci s dětmi využívají grafomotorických listů, Montessori pomůcek a s dětmi realizují různorodé pohybové aktivity.

Díky intenzivní práci s dětmi a jejich rodiči jsme společně dosáhli nemalých pokroků a děti se dokázaly lépe začlenit, čehož důkazem je také fakt, že 3 z dětí, které jsme navštěvovali začaly docházet do našich předškolních klubů a 1 dítě začalo navštěvovat zdejší mateřskou školu.


Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a MŠMT ČR.Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme Pokračujeme v realizaci projektu Spolu to zvládneme