Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Participujeme na realizaci multidisciplinárních týmů v Ostravě

16.10.2017

Naše organizace spolupracuje s Magistrátem města Ostravy v oblasti prevence kriminality na realizaci multidiciplinárních týmů.

V oblasti prevence kriminality působí na území města Ostravy sedm speciálních týmů složených ze zástupců úřadů městských obvodů, asistentů prevence kriminality a příslušníků Městské policie ČR, zástupců nestátních neziskových organizací, školských zařízení, případně jiných organizací. Jejich smyslem je včasné rozpoznání kriminality a dalších problémových jevů jako je majetková trestná činnost, vandalismus, drogová závislost, záškoláctví či chybějící sociální služby, a to především v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách. Členské organizace společnými silami hledají řešení aktuálních problémů dané komunity nebo jednotlivců.

Týmy se vždy scházejí v lokalitě, jejíž problémy řeší. V současné době se jedná o městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Poruba, Jih a Slezská Ostrava, se zvlášť vyčleněným týmem pro lokalitu Kunčičky.

Týmy jsou ojedinělým konceptem pravidelného setkávání různých subjektů za účelem společného hledání řešení specifických problémů v konkrétních lokalitách. Multidisciplinární týmy facilituje náš spolupracovník Tomáš Zmija.

Týmy jsou realizovány v rámci projektu "Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu" spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Ostravy.


Text byl zpracován s využitím článku, který byl publikován v Ostravské radnici.

Participujeme na realizaci multidisciplinárních týmů v Ostravě