Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen

05.03.2018

Projekt Spolu to zvládneme 2 byl zaměřen na zajištění kvalitního předškolního a školního vzdělávání romských dětí na Vítkovsku a Opavsku a na vytvoření systému podpůrných služeb za účelem poskytování komplexní podpory cílové skupině.

Hlavní aktivitou projektu bylo poskytování terénní včasné péče pro sociálně znevýhodněné romské děti a jejich rodiče. Cílem aktivity bylo podpořit rozvoj kompetencí rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání, zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny a zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich podpory v oblasti předškolního vzdělávání.

V rámci projektu byly realizovány programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách klientů. Podpořeny byly rodiny především v obci Čermná ve Slezsku, Budišov n.B., Vítkov či Svatoňovicích. Díky realizaci programů včasné péče došlo k pozitivní změně v připravenosti dětí na vstup do základní školy. V průběhu programu byly u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti, potřebné klíčové kompetence. Připravovaných programů se účastnili také rodiče dětí, které jsme podpořili a snažili se u nich rozvíjet jejich rodičovské kompetence tak, aby obstáli při plnění svých rodičovských povinností. Součástí programů včasné péče bylo také poskytování individuální podpory ze strany psychologa, eventuálně také speciálního pedagoga CI.

Za celou dobu realizace projektu jsme podpořili celkem 11 rodin, 14 dětí a 17 rodičů.

Další klíčovou aktivitou projektu byla realizace podpůrných opatření pro romské žáky/studenty formou 1) zajišťování individuálního doučování – celkem bylo podpořeno 47 žákům, se kterými se pracovalo 1 – 3x týdně, a 2) prostřednictvím realizace motivační skupiny pro žáky vyššího stupně – celkem proběhlo 30 setkání a bylo podpořeno 10 žáků. Pravidelně se motivační skupiny účastnilo 7-8 dětí, přičemž se skupina žáků s novým školním rokem částečně obměnila, jelikož několik žáků ukončilo školní docházku. Realizací uvedených aktivit jsme přispěli ke zvýšení se školní úspěšnost žáků a zlepšení jejich školních výsledků, ke zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání a ke snížení rizika předčasného ukončování vzdělávání.

Další aktivitou projektu byla realizace preventivních programů zaměřených na prevenci šikany z důvodů etnicity. Celkem jsme zrealizovali 40 preventivních programů v časové dotaci 2 x 45 minut a podpořili cca 550 žáků. Cílem programů bylo zlepšit vzájemné vztahy mezi romskými žáky a žáky z majority, seznámit žáky s odlišnostmi různých sociokulturních skupin, vést žáky k sebereflexi vlastních stereotypů vůči jiným sociokulturním skupinám, naučit žáky vnímat kulturní rozdíly v konkrétních situacích a rozvinout v nich dovednosti, které jim pomohou dané situace řešit.

Projekt Spolu to zvládneme 2 byl podpořen z finančních prostředků Ministerstva školství a tělovýchovy, Moravskoslezského kraje a z prostředků Města Budišov nad Budišovkou.

Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen Projekt Spolu to zvládneme byl úspěšně ukončen