Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu

30.04.2018

V rámci třetího ročníku projektu Žij online, bezpečně, který je primárně zaměřen na podporu zavádění preventivních peer programů do škol v Moravskoslezském kraji, jsme se rozhodli podpořit také zavádění a využívání peer mediace ve školním prostředí.

Do této aktivity projektu se zapojila naše spolupracující škola ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Janáčkův okruh v Krnově. Do výcviku v peer mediaci se nakonec zapojilo celkem 18 žáků z 6. a 8. tříd, kteří nyní prochází 40 hodinovým výcvikem v peer mediaci.

Co je to mediace a co peer mediace?

Mediace: Řešení konfliktů s pomocí prostředníka – mediátora je účinnou metodou, jak vyřešit spor uspokojivě pro obě znesvářené strany. Mediace konfliktů se obvykle využívá k mimosoudnímu urovnání rodinných, pracovních, sousedských sporů. Mediátoři vykazují více než 80% úspěšnost vyřešených případů. Oproti soudnímu procesu je konflikt pomocí mediace zpravidla vyřešen rychleji, laciněji a uspokojivěji pro obě strany.

Peer mediace: Mediace realizovaná vrstevníky v prostředí školy.

Co peer mediace může řešit: neshody a konflikty mezi spolužáky.

Jaké jsou přínosy peer mediace ve školním prostředí?

Žáci potřebují slušnou výměnu názorů, potřebují diskuze, potřebují klást otázky, vnímat rozdílnost a pestrost komunity, ve které se pohybují. Peer mediace žáky učí mj. toleranci, trpělivosti, respektu, kritickému myšlení i odpovědnosti.

Peer (vrstevnická) mediace učí:

  • Aktivnímu poslechu
  • Porozumění
  • Trpělivosti
  • Respektu
  • Odpovědnosti
  • Důvěře
  • Empatii
  • Kritickému myšlení, tvorbě otázek
  • Samostatnosti
  • Spolupráci

Mediace pomáhá stranám sporu uvědomovat si vlastní hranice, hranice druhých lidí i to, jak mohou efektivně své potřeby bránit.

Realizace projektu Žij online, bezpečně 3 je finančně podpořena Československou obchodní bankou, a.s., které tímto děkujeme za podporu!

Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu Pilotní zavádění peer mediace do škol v regionu