Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen

17.10.2018

Od října 2017 do konce září 2018 jsem s podporou Československé obchodní banky, a. s. realizovali další ročník projektu Žij online, bezpečně!.

Projekt Žij online, bezpečně 3 byl zaměřen na podporu základních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti zavádění a využívání peer programů a peer mediace se měřením na prevenci rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a online komunikací. Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů a peer mediátorů, přispět k rozvoji jejich osobnostních a sociálních dovedností spojených s užíváním online komunikací a přispět k rozšíření jejich kompetencí v oblasti týmové práce, řešení problémů, vedení druhých, efektivního řešení konfliktů - mediace apod.

Prostřednictvím projektu Žij online, bezpečně! 3 jsme měli možnost podpořit školy v našem regionu při zavádění a využívání peer preventivních programů a také při využívání peer mediace při řešení konfliktů spojených s užíváním internetu apod. Všechny školy zapojené do projektu hodnotila dopad realizace peer programů na žáky velmi kladně. Jednak hodnotili pozitivně dopad projektu na žáky, kteří prošli školením na peer aktivisty/peer mediátory, jelikož ti se především nejvíce posunuli ve svých osobnostních i sociálních kompetencích. Pozitivní dopad měla však samotná realizace peer programů na žáky, jelikož problematika kyberšikany předávaná žákům jejich vrstevníky, podpořila zájem žáků o dané téma. Všechny školy, které se do projektu zapojily, budou nyní schopné peer programy využívat i bez naší podpory. Mají totiž proškoleny peer aktivisty a pozitivní zkušenost z realizace peer programů.

Do projektu se zapojilo celkem 9 základních škol z opavska, vítkovska a krnovska. Jednalo se o tyto školy: ZŠ Kylešovice v Opavě, ZŠ E. Beneše v Opavě, ZŠ Hradec nad Moravicí, ZŠ Janáčkův okruh v Krnově, ZŠ Komenského ve Vítkově, ZŠ Melč a další školy, ze kterých jsme neměli peer aktivisty, ale na kterých jsme „pouze“ realizovali peer programy – ZŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Žimrovice, ZŠ Skřípov, ZŠ Štáblovice.

Do realizace preventivních peer programů se zapojilo celkem 24 žáků ze 7. – 9. tříd, kteří zrealizovali preventivní peer programy pro celkem 528 žáků základních škol.

Na ZŠ Hradec and Moravici a ZŠ Janáčkův okruh v Krnově jsme mimo preventivní peer programy realizovali rovněž peer mediaci. Celkem 17 žáků z 6. až 8. tříd prošlo výcvikem v časové dotaci 40 hodin v peer mediaci, přičemž 12 žáků bylo ze ZŠ Janáčkův okruh v Krnově a 5 ze ZŠ Hradec nad Moravicí. Po absolvování výcviku zahájili peer mediátoři realizaci mediace na školách a zajistili intervenci v prvních kauzách, které se objevili.

Projekt je finančně podpořen z prostředků Československé obchodní banky a. s.

Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen Další ročník projektu Žij online, bezpečně! byl zdárně ukončen