Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Metodika zavádění peer mediace

12.11.2018

V rámci projektu Žij online, bezpečně 3, který nám v loňském roce opět podpořila Československá obchodní banka, a.s., vznikla metodická příručka pro pedagogy základních škol zaměřená na podporu zavádění peer mediace do škol.

A co je to ta mediace? Mediace vede ke konstruktivnímu řešení konfliktu, v němž je dán prostor pro vyjádření svých vlastních emocí, které ze začátku můžou bránit efektivnímu rozumovému nalézání řešení. Je zaměřena na budoucnost. Vede k porozumění a respektu zájmů toho druhého. Dává především stranám možnost nalézat své vlastní řešení situace, které by bylo trvalé. Mediace pomáhá předcházet komunikačním šumům, vede k vyjasnění sdělených informací a předcházení emocionálních zranění.

V předkládané metodické příručně se jednak seznámíte s tím, co to konflikt je, jaké jsou jeho jednotlivé fáze, a jak v určitých fázích na konflikt reagovat. Také se dozvíte více o mediaci a jejím využití, o roli mediátora, jeho kompetencích a zručnosti. Dále se dočtete o tom, jaké nástroje mediace používá v procesu mediace a jakými principy se mediace řídí. Rovněž jsou zde podrobně rozepsané jednotlivé fáze a způsoby intervence a návod jak využít mediačních technik v akutní situaci. V poslední části metodiky se věnujeme využití mediace ve školním prostředí, popisujeme zde rozsah využití peer mediace, její výhody, a průběh zavedení do škol.

V závěru každé z kapitol jsou uvedeny ukázky cvičení, které byly použity v rámci výcviku peer mediátorů.

V rámci našeho projektu Žij online, bezpečně 3 se do aktivity peer mediace zapojily dvě školy z regionu: Základní škola v Hradci nad Moravicí a Základní škola Janáčkův okruh v Krnově. Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer mediátorů, kteří prostřednictvím peer mediace pomáhali řešit konfliktní situace mezi spolužáky, mezi spolužáky a učiteli ve škole, a také vytvořit danou metodiku práce. Celkem se do peer mediace aktivně zapojilo 17 žáků z 6. až 8. tříd, kteří prošli výcvikem v mediaci v celkové časové dotaci 40 hodin (12 žáků bylo ze ZŠ Janáčkův okruh v Krnově a 5 ze ZŠ Hradec nad Moravicí). Výcviku se rovněž účastnily školní metodičky prevence z obou zapojených škol.

V oblasti peer mediace došlo na zapojených školách pouze k řešení několika mediačních kauz a to z toho důvodu, že příprava peer mediátorů a celkově přípravná fáze zavedení mediace do daných škol (informování pedagogického sboru, žáků, rodičů), byla časově dosti náročná. Co však hodnotíme kladně je to, že zapojené školy měly možnost se díky realizace projektu seznámit s tím, co peer mediace znamená, jak funguje. A i přestože se výcviku mediátorů účastnili také školní metodičky prevence, neočekáváme, že aktivita se na školách bez podpory zvenčí dlouhodobě udrží. Pozitivní dopad měl projekt především na peer mediátory, kteří se zúčastnili výcviku. Výcvik byl zaměřen na řešení konfliktů a bylo zřejmé, že toto téma zapojené žáky velmi zajímá a mají chuť se dozvědět a naučit, jak řešit konflikty efektivně.

Metodika je volně ke stažení zde.