Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání

21.01.2019

V rámci našich předškolních klubů pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny, které provozujeme ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, pořádáme pravidelně 1x měsíčně tzv. kluby rodičů, jejichž cílem je vytvořit bezpečné prostředí a vlídnou atmosféru, sdílet informace o pokrocích dětí a podpořit rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání svých dětí, či podpořit rodiče také v jiných oblastech.

Setkání mají většinou dvě části, přičemž jedna z nich je zaměřena na společnou práci dětí a jejich rodičů – tzv. tvořivá dílna, v rámci které si mohou děti společně se svými rodiči vytvořit nějaký výtvor (maňáska, hračku, svícen apod.). V rámci této části mají tak rodiče možnost vidět, jak se jejich děti rozvíjejí a jaké dovednosti si v rámci klubu osvojují. Zároveň tato část setkání podporuje vytvoření neformální atmosféry, kdy rodiče společně s pedagožkami včasné péče mohou otevírat různá témata k hovoru. Často se rodiče svěřují i se svými obtížení, které řeší. I přestože jsou naše kluby zaměřeny především na vzdělávání, sociální otázka dětí a jejich rodin nás velice zajímá a snažíme se být oporou rodičům i v této oblasti. Rodiče často odkazujeme na jiné aktivity naší organizace a na další služby, které v našem regionu působí (SAS, dluhová poradna apod.). Pokud se rodina potýká s nějakými většími výchovnými potížemi dětí, můžeme jim zprostředkovat setkání s psycholožkou či terapeutkou naší organizace, které jim mohou poskytnout individuální podporu.

V rámci těchto setkání se snažíme také cíleně s rodiči diskutovat různá témata, jako je stravování dětí, vzdělávací systém a vzdělávání dětí, zvládání náročných situací v rodině, při výchově dětí, příprava na vstup do MŠ, ZŠ apod. Nedávné setkání bylo zaměřeno na podporu rodičům v oblasti výchovy dětí a hostem tohoto setkání byla naše psycholožka, která se zaměřila především na téma, jak zvládat situace, když se dítě vzteká a nechce spolupracovat.

Aktivita je financována z Evropských strukturálních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z prostředků Města Vítkov a ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání Kluby rodičů – setkávání, sdílení, tvoření i vzdělávání