Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE

12.03.2019

V rámci našeho projektu Most k porozumění, který realizujeme od září roku 2018, zajišťujeme mimo jiné také komunitní práci v Budišově nad Budišovkou. Již v měsíci září se uskutečnila první schůzka obyvatel, které se účastnili také zástupci města Budišov nad Budišovkou. Na této první schůzce byly vydefinovány nejpalčivější problémy a potřeby komunity, mezi kterými bylo také naplnění volného času dětí a mládeže převážně v podvečerních hodinách. Na základě této potřeby obyvatel vznikl v listopadu nový hudebně taneční soubor Šukar – Čave, který si vedou členové komunity. Soubor Šukar – Čave se schází pravidelně každou středu v  prostorách Střediska volného času, které nám byly poskytnuty po dohodě s ředitelem Střediska volného času.

Dne 23. 2. 2019 vystoupil poprvé oficiálně komunitní hudebně taneční soubor Šukar - Čave (Pěkné děti) na maškarním plese v Budišově nad Budišovkou, který pořádalo Středisko volného času. Soubor sklidil velký úspěch jak ze strany komunity, tak ze strany majority. Tanečníci okusili svůj první úspěch, který si za svou poctivou dřinu na pravidelných zkouškách souboru zasloužili. Velkou radost měla i vedoucí souboru Květa Mirgová z komunity, která tento soubor vede. A poděkování patří také Denise Švidrové, která se účastní pravidelných zkoušek a pomáhá dětem s nacvičováním moderních tanců.

Přejeme všem mladým tanečníkům hodně dalších úspěchů a mnoho vystoupení, na kterých dokáži předvést, co se naučili a tím udělat radost nejen svým rodičům ale také široké veřejnosti a především sami sobě.

Aktivita je financována z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE První veřejné vystoupení nově vzniklého hudebně tanečního souboru ŠUKAR - ČAVE