Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

IN-VIT 2 startuje!

15.07.2019

Tak a je to tady! Máme pro vás novinku! 1. 8. 2019 zahájíme nový projekt Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 - tzv. IN-VIT 2.

Do projektu jsou zapojeny všechny školy z Vítkovska - MŠ Vítkov, MŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ a G Vítkov, ZŠ Jana Zajíce Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou a SŠ Odry. Čili všichni klíčoví partneři z regionu, se kterými budeme spolupracovat na zajištění kvalitního a spravedlivého vzdělávání všem dětem, včetně dětí, které vyrůstají v málo podnětném prostředí a které jsou ohroženi školní neúspěšnosti a předčasným odchodem ze vzdělávání.

Za Centrum budeme v rámci projektu i nadále zajišťovat předškolní kluby, ale hlavní fokus bude nyní na žáky druhého stupně ZŠ a SŠ. Klíčovou aktivitou v projektu je kariérové poradenství, které budeme dostávat do praxe na všech partnerských školách a také tzv. tranzitní programy pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem tranzitních programů je zajištění individuální podpory socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným žákům ZŠ a SŠ především při přípravě na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce, rozvíjení jejich pracovní dovedností a pracovních návyků, ale také rozvíjení jejich sociálních a osobnostních kompetencí.

Čili následující 3 roky pro nás budou velkou výzvou! Držte nám palce, ať se nám podaří co nejlépe naplňovat naše vize a cíle v projektu :)

Anotace projektu IN-VIT 2:

Projekt je zaměřen na zajištění komplexního podpůrného systému vzdělávání socioekonomický znevýhodněných a kulturně odlišných dětí/žáků na Vítkovsku a na zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím:

1) zajištění kvalitního ne/formálního vzdělávání předškolních dětí,
2) zajištění podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky,
3) poskytování kariérového poradenství,
4) zajištěním tranzitních programů,
5) prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání.