Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Insolvence – získali jsme akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

15.08.2019

Máme novinu! Centrum inkluze a jeho Centrum finanční a právní podpory Fajta, které funguje v Budišově nad Budišovkou, získalo od Ministerstva spravedlnosti akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení! Díky této akreditaci, budeme schopni pomoci lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti. Tito lidé se předlužili natolik, že již nejsou schopní dále splácet své závazky a jediným efektivním řešením jejich situace je právě oddlužení neboli osobní bankrot.

Zjednodušeně můžeme říci, že oddlužení znamená odpuštění nesplacené části dluhu, ke kterému dojde po 3 nebo 5 letech plnění zákonem stanovených podmínek.

VÝHODY ODDLUŽENÍ:

 • Ve chvíli, kdy Vám přerostou dluhy přes hlavu, umožňuje oddlužení nový začátek.
 • Zastaví se všechna probíhající soudní řízení a exekuce.
 • Dluhy přestanou narůstat o úroky z prodlení a další sankce.
 • Celkový dluh se zafixuje.
 • Splácení dluhů je sjednoceno do jediné splátky.
 • Již žádné upomínky, telefonáty ze strany věřitelů, vymahačů a exekutorů.

Díky novele insolvenčního zákona, která vyšla v platnost od 1. 6. 2019, se oddlužení stává dostupné téměř pro každého. Novinky se týkají především:

 • Již se nemusí dokládat schopnost splatit alespoň 30 % dluhů.
 • Dlužník musí splácet minimálně 2 x 1 089 Kč měsíčně (poplatek insolvenčnímu správci + alespoň stejnou částku věřitelům).
 • Standartně trvá oddlužení 5 let. Nově existuje i tříletá varianta pro ty, kdo během tří let splatí více jak 60 % dluhů a pro seniory a invalidní důchodce (ve druhém a třetím stupni).
 • Zvyšuje se nezabavitelná částka, tudíž rodině během oddlužení zbyde více peněz.
 • Pokud se nepodaří splatit alespoň 30 % dluhů, ještě není nic ztraceno, soud může rozhodnout, že dlužník vynaložil veškeré možné úsilí a oddlužení schválit.

Centrum finanční a právní podpory FAJTA najdete na adrese: Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (v 1. patře) a otevírací doba Centra je: PO, ÚT: 8:00 – 12:00 a ST: 12:30 – 16:00.

Tel.: +420 607 817 202 Rostislav Šivák

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Insolvence – získali jsme akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení