Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Komunita BnB během prázdnin

05.09.2019

Největší prázdninovou akcí byl komunitní výlet na závody Dračích lodí na Slezskou Hartu 24. srpna 2019. Této akce se zúčastnilo 20 dospělých a cca 25 dětí. Akce byla připravována společně se zástupci komunity, kdy byla komunita průběžně oslovována, zda by se chtěla této akce zúčastnit a za jakých podmínek. Organizace Centrum Inkluze zajistila autobusovou dopravu, ostatní výdaje a náležitosti si obyvatelé zajistili sami (vstupné, občerstvení, program atd.).

Tato akce byla velmi zdařilá, vzhledem k počasí se účastníci mohli na této akci zdržet celý den a zapojit se do připravovaného programu s dětmi, který se na akci nabízel. Jedna obyvatelka z komunity se svými dětmi využila dokonce možnost proletět se vrtulníkem, pro ni a její děti to byl nezapomenutelný zážitek!

V měsíci srpnu se také konal příměstský tábor, který pořádalo Centrum inkluze v rámci projektu IN-VIT 2. Tábor byl určen pro žáky nižšího stupně základní školy a konal se v Budišově nad Budišovkou. Na této akci se aktivně podíleli tři obyvatelky komunity p. Iveta Vinklerová, p. Emílie Siváková a p. Žaneta Siváková, kdy byly součásti týmu vedoucích tábora. Tímto bych jim chtěla za jejich záslužnou činnost pro děti velmi poděkovat a také připojuji poděkování řediteli SVČ panu Poljakovi za pronájem prostor, kde tento tábor měl své zázemí a bez něhož by se tábornici jen těžko obešli.

V průběhu letních měsíců jsme společně s obyvateli opět hovořili o jejich problémech, co je trápí, co by v rámci soužití komunity chtěli změnit. Převážně opět byly vydefinovány potřeby volného času pro děti a mládež a prostory pro komunitní centrum, kde by se mohli všichni obyvatelé a mládež scházet, rozvíjet své schopnosti, učit děti smysluplně trávit čas a komunikovat.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Komunita BnB během prázdnin Komunita BnB během prázdnin