Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2

05.09.2019

Dne 1. srpna 2019 odstartoval nový projekt Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 - tzv. IN-VIT 2, který ve spolupráci s partnery připravila a realizuje naše organizace. Do projektu jsou zapojeny všechny školy z Vítkovska a Budišovska: Mateřská škola Vítkov, Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, Základní škola a gymnázium Komenského Vítkov, Základní škola Jana Zajíce Vítkov, Základní škola Budišov nad Budišovkou a Střední škola Odry, čili všichni klíčoví partneři z regionu, se kterými budeme spolu-pracovat na zajištění kvalitního a spravedlivého vzdělávání všem dětem, včetně dětí, které vyrůstají v málo podnětném prostředí a které jsou ohroženi školní neúspěšnosti a předčasným odchodem ze vzdělávání.

Centrum inkluze již v rámci projektu zrealizovalo v Budišově první příměstský tábor, který byl určen pro děti ve věku od 7 do 11 let. Během posledního srpnového týdne jsme společně s dětmi putovali za břidlicovým pokladem a mimo jiné jsme navštívili Muzeum Břidlice či Městkou knihovnu v Budišově. Aktivity, které jsme si pro děti připravili, měli za cíl rozvíjet u dětí čtenářskou i matematickou gramotnost a připravit je na konci prázdnin opět na vstup do školy. Na organizaci příměstského tábora se aktivně podíleli tři členky Komunity BnB p. Iveta Vinklerová, p. Emílie Siváková a p. Žaneta Siváková, které byly součástí našeho lektorského týmu.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2 Příměstský tábor v Budišově - IN-VIT 2