Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Fokusní skupiny se žáky škol z Vítkovska

25.10.2019

16. října jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zrealizovali 3 fokusní skupiny, jejichž cílem bylo zjistit potřeby a motivace žáků ke vzdělávání. Fokusní skupiny proběhly na našich partnerských školách Základní škole Jana Zajíce ve Vítkově, Základní škole v Budišově nad Budišovkou a na Střední škole Odry ve Vítkově a účastnili se jich žáci 7. – 9. tříd a studenti 1. ročníku SŠ. V rámci řízené diskuze jsme se žáků ptali na to, jak vnímají aktuálně svou situaci ve vztahu ke vzdělávání, zjišťovali jsme jejich pocity, zkušenosti, hodnoty, dále se ptali co jim ve škole a při jejich vzdělávání funguje, jaké mají vnitřní zdroje, a také jsme se ptali, co by potřebovali jinak.

Výstupem našich společných diskuzí byla společná formulace potřeb žáků, jejich konkrétních názorů a podnětů za účelem nastavení aktivit projektu IN-VIT 2 a zároveň jsme již s některými z nich rozjednali další spolupráci v rámci kariérového poradenství či tranzitních programů.

Aktivitu jsme pořádali v rámci našeho projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Fokusní skupiny se žáky škol z Vítkovska Fokusní skupiny se žáky škol z Vítkovska Fokusní skupiny se žáky škol z Vítkovska