Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Minikonference IN-VIT 2

31.10.2019

Příští měsíc dne 28. 11. 2019 pořádáme pro naše partnerské školy z Vítkovska Minikonferenci - kulatý stůl k projektu IN-VIT 2. Cílem akce je především podpořit sdílení dobré praxe/zkušeností/inspirací - ve vztahu ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a žáků ohrožených školním neúspěchem.

A mezi řečníky je celá řada zajímavých osobností, především pak ředitelů škol/školek. Jedním z řečníků je například Jiří Cočev - ředitel Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, Ždár nad Sázavou.

Minikonferenci pořádáme v rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 a také ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Minikonference IN-VIT 2