Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Výcvik peer aktivistů na ZŠ Ilji Hurníka

31.10.2019

V září a říjnu jsme realizovali výcvik peer aktivistů ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě. Společně s vybranými žáky jsme absolvovali 3 setkání, v rámci kterých jsme připravovali peer aktivisty - žáky 7. - 9. tříd - na realizaci preventivních peer programů zaměřených na problematiku kyberšikany.

Hlavními tématy, kterým jsme se v rámci výcviku věnovali, bylo teoretické ukotvení žáků v problematice kyberšikany a bezpečného užívání internetu, tvorbě preventivního programu, jak ho strukturovat, jaké aktivity zvolit a jak je uzpůsobit věku dětí, a také lektorským dovednostem.

Peer aktivisté ze ZŠ Ilji Hurníka, kteří prošli našim výcvikem, mají již své první preventivní programy za sebou a myslím, že se svého úkolu zhostili zodpovědně a programy měli u jejich mladších spolužáků úspěch. Samozřejmě prostor pro zlepšování je vždy, takže příště to bude ještě o kousek lepší!

A zde zpětná vazba od paní preventistky Kupčíkové: „Já jsem byla spokojená, dětí i peer aktivisté také. Bylo to pro všechny přínosné. Moc děkuji. Kupčíková“

My taky děkujeme za spolupráci a děkujeme také peer aktivistům za jejich práci a ochotu dělat něco pro druhé!

Výcvik peer aktivistů na ZŠ Ilji Hurníka Výcvik peer aktivistů na ZŠ Ilji Hurníka