Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

„Šmejdi mi vrátí 70 000 Kč!“
Příběh klienta Centra finanční a právní podpory FAJTA

03.12.2019

Jedná se o příběh 67leté důchodkyně z Budišova nad Budišovkou, která se nechala přemluvit svou sousedkou a uzavřela tak smlouvu o revolvingovém úvěru se společnosti PROFI CREDIT Czech. Paní si od společnosti půjčila 20 000 Kč. Bohužel, díky miniaturní velikosti písma si nepřečetla smluvní podmínky, a tudíž při podpisu smlouvy netušila, k čemu všemu se zavazuje. Celková dlužná částka včetně smluvní odměny, kterou bude muset PROFI CREDITU vrátit činí 57 000 Kč. Dále, pokud dojde ke sporu se společnosti, bude o něm rozhodovat rozhodce, který není nestranný a bude rozhodovat ve prospěch společnosti. Paní svůj finanční závazek pravidelně splácela. Jelikož se jednalo o revolvingový úvěr, byla jí automaticky nabídnuta další půjčka. Paní nevydržela psychický nátlak zprostředkovatele úvěru a uzavřela další dvě úvěrové smlouvy. Jistina všech úvěrů činila 60 000 Kč, avšak celková dlužná částka se díky úrokům přesahujících 90 % vyšplhala na 170 000 Kč. Téměř neschopnost dále splácet všechny tři úvěry a uvědomění si, že společnost jednala opravdu nefér, přivedlo současnou klientku ke mne do Centra finanční a právní podpory FAJTA.

Již jsem se mnohokrát setkal s protiprávními exekucemi od společnosti Profi Credit, které se nám z 99 % podařilo zastavit. Ovšem tento případ byl ojedinělý tím, že klientka dluh i při své tíživé finanční situaci nadále splácela, a tudíž se nedostala do exekuce. Společně s odborným konzultantem a právníkem jsme se rozhodli, že oslovíme Finančního arbitra ČR s návrhem na určení neplatnosti všech třech úvěrových smluv, a to pro nesrozumitelnost smluv a pro rozpor s dobrými mravy. Následně se o našem podaném návrhu dozvěděla společnost PROFI CREDIT, která naší klientce obratem zaslala návrh na smír. Společnost klientce nabídla úpravu smluvní odměny, díky které dojde k vrácení plnění, které od ní společnost nad rámec nově stanovené smluvní odměny získala, a to 70 000 Kč. Klientka návrh s radostí přijala. Nejenže dojde k rozvázaní úvěrových smluv, ale navíc klientka obdrží zpět 70 000 Kč.

Ze své zkušenosti v oblasti dluhového poradenství vím, že většina problémů má své řešení, jen je třeba začít o problému mluvit a snažit se to řešení hledat hned. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo se potýká s dluhy, nebo s nimi máte problém vy sami, můžete navštívit naše Centrum finanční a právní podpory FAJTA.

Rostislav Šivák

Najdete nás na adrese: Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (v 1. patře) a otevírací doba je: PO, ÚT: 8:00 – 12:00 a ČT: 12:30 – 16:00. Tel.: +420 607 817 202

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945