Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Centrum je zapojeno do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

20.01.2020

Již 1. září 2019 byl zahájen projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jehož realizátorem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. a Centrum je jedním z mnoha partnerů projektu.

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Naše organizace bude v rámci projektu realizovat tyto klíčové aktivity 1) vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km, 2) sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů a 3) tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů.

A vzhledem k tomu, že jsme již projekt zahájily před 4 měsíci, řadu aktivit již máme za sebou. Jednou z nich byla například stáže v brněnské organizaci IQ Roma Servis, které se zúčastnily naše kolegyně z tranzitních programů a které měly možnost sdílet zkušenosti s pracovníky IQ Roma Servisu a jejich vzdělávacího programu Gendalos.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316

Centrum je zapojeno do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji Centrum je zapojeno do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji