Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Jak funguje CI v této době?
Informace pro klienty, partnery a další spolupracující organizace

23.03.2020

Milí klienti, rodiče,

rádi bychom Vás informovali, jak v současné situaci funguje naše organizace a jakým způsobem jsme museli omezit svou činnost – především však přímou práci s klienty. Při zavedení níže uvedených opatření vycházíme především z metodického doporučení MPSV pro osoby pověřené k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a dalších bezpečnostních opatření vyhlášených Vládou ČR. Cílem těchto nařízení je omezit mezilidské kontakty na minimum, a tak bránit ještě většímu rozšíření nákazy.

  1. Do odvolání se uzavírají předškolní kluby, přerušuje se činnost kroužků a doučování.
  2. Rovněž nyní omezujeme práci v terénu a také individuální konzultace/terapie ap., pokud to ovšem není nezbytně nutné. Pokud máme dojednány nějaké schůzky či konzultace s klienty, kontaktujeme je telefonicky či emailem, a předáváme jim tuto informaci. Zároveň však nabízíme telefonické či emailové konzultace!

Omezený provoz v CI – nové možnosti a příležitosti!

  • Všem našim klientům poskytujeme pravidelné telefonické konzultace. Konzultace probíhají na základě komunikace s našimi pracovníky, se kterými se můžete zkontaktovat telefonicky, můžete zavolat, poslat SMS, prozvonit. Obracejte se na nás s jakýmikoliv dotazy, s prosbou o pomoc, prostě s čímkoliv, co vás trápí. Ke komunikaci můžete využívat také jiné on-line nástroje jako je FB, MSG, WhatsApp, či jiné aplikace. Osobní konzultace bohužel nyní neprobíhají!

  • Podpora při domácím vzdělávání a přípravě do školy. Společně s kolegy z CI se snažíme poskytovat dětem i rodičům podporu při domácí přípravě. Našim klientům předáváme odkazy a podklady k domácí přípravě, probíhají konzultace s našimi pracovníky a na našich stránkách na FB pravidelně sdílíme odkazy na aplikace a weby, které lze nyní v rámci domácího vzdělávání využívat. Zaměřujeme se především na věkovou skupinu dětí od předškolního věku do cca 16 let.

  • Pro naše děti, které navštěvují předškolní kluby, či se účastní doučování, nyní připravujeme balíčky s pracovními listy, výtvarnými a psacími potřebami. Našim klientům jsme rovněž zajišťovali a v případě potřeby můžeme i nadále zajišťovat ochranné roušky.

  • Ve spolupráci s firmami jako je například Mironet či nadace (např. Parton dětí) se nyní pokoušíme některým našim klientům zajistit PC a připojení k internetu, aby byli schopni i nadále komunikovat se školou a využívat on-line možnosti k domácí přípravě.

  • Ve spolupráci s našimi partnerskými školami z Vítkovska a se starosty obcí budeme nyní aktivně hledat cesty, jak podpořit právě naše klienty, ohrožené děti a rodin v době, kdy jsou školy uzavřeny a výuka dětí dočasně neprobíhá. Pokusíme se společně řešit aktuální situaci, kdy probíhá uzavírka škol, ale zaměříme se také na nastavení podpory těchto dětí i po znovuotevření škol, tak aby u nich nedošlo k výraznému propadu ve vzdělávání.

Věříme, že nastalou situaci všichni dobře zvládneme a brzy se s Vámi opět potkáme osobně :-)