Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

HELP Linka Centra pro rodinu

20.04.2020

  • Potřebuje podporu a pomoc pro zvládnutí svého trápení?
  • Prožíváte nyní těžké období? Necítíte se psychicky v pořádku?
  • Potřebujete se poradit, jak řešit obtížnou životní situaci?
  • Řešíte krizovou situaci v rodině?

Kolegové z našeho Centra pro rodinu nabízí nyní psychologickou a psychoterapeutickou podporu také prostřednictvím nově zřízené HELP linky. Jedná se o reakci na současnou krizovou situaci, která má značný dopad psychiku lidí. V současné krizové situaci máme omezenou přímou práci a Centrum pro rodinu nabízí své služby v krizovém režimu odpovídajícím nařízením vlády. Proto jsme se rozhodli nabídnout široké veřejnosti psychologickou a psychoterapeutickou podporu formou nově zřízené HELP linky, viz informační leták.

HELP Linka Centra pro rodinu

Aktivita je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945