Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Metodika včasné péče je na světě!

20.04.2020

Důležitou roli v předcházení školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí sehrává zajištění jejich adekvátní předškolní přípravy. Vzhledem k tomu, že děti z dané cílové skupiny vyrůstají v málo podnětném prostředí, kde rodiče nemají dostatečné kompetence k tomu, aby předškolní vzdělávání dětí zajistili sami, je o to důležitější zajistit, aby tyto děti byly zapojeny do formálního či neformálního předškolního vzdělávání.

Jednou z forem neformálního předškolního vzdělávání je zajištění tzv. včasné péče. Centrum inkluze zajišťuje realizaci včasné péče na Vítkovsku již několik let, jednak prostřednictvím předškolních klubů, ale také zajištěním včasné péče přímo v rodinném prostředí dětí.

Předkládaná metodika včasné péče vznikla v rámci projektu INVIT – Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku. V metodice vycházíme především z vlastních zkušeností získaných v rámci realizace předškolních klubů a zajišťování včasné péče přímo v rodinách.

V rámci projektu Centra inkluze fungují dva neformální předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, které jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 6 let. Kluby jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka vždy 4 hodiny dopoledne a na jejich realizaci se podílí 4 pedagožky včasné péče za podpory garanta/metodika a dalších odborných pracovníků Centra (psycholog, speciální pedagog). Součástí činností klubů je také poskytování individuálních konzultací rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich rodičovských kompetencí v této oblasti, realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi či realizace rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně).

Centrum inkluze zároveň zajišťuje včasnou péči přímo v rodinném prostředí dětí, do kterých dochází pracovnice Centra (pedagožky včasné péče) několikrát týdně (dle potřeb dětí/rodiny) a individuálně pracují s předškolními dětmi a jejich rodiči.

Co je vlastně cílem včasné péče? Cílem je především zajistit komplexní a kvalitní péči o socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné děti předškolního věku, zajistit jejich optimální rozvoj v oblasti sociálních, kognitivních a emočních dovedností, podpořit jejich přípravu na vstup do základní školy a také jejich úspěšnou adaptaci do mateřské školy a rozvíjet rodičovské kompetence v oblasti péče o dítě.


Metodika ke stažení zde:
Metodika včasné péče

Metodika vznikla v rámci našeho projektu IN-VIT Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku.