Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Darované PC pro klienty Centra inkluze

04.05.2020

Komu / čemu to pomohlo?

Naše organizace Centrum inkluze působí především na Vítkovsku, kde pracujeme s ohroženými dětmi a rodinami, kterým zajišťujeme podporu v oblasti vzdělávání, poskytujeme jim odborné psychologické/terapeutické služby či jim pomáháme řešit problémy spojené s exekucemi a dluhy.

Současná situace spojená s uzavírkou škol, je pro mnohé naše klienty velmi náročná, a rodiče, se kterými pracujeme, nejsou nyní schopni adekvátně podpořit své děti v domácím vzdělávání. Důvody jsou různé, chybějící technika, nemožnost komunikace se školou, nízké kompetence rodičů své děti podpořit apod.

Čeho chceme svou činností dosáhnout a proč?

Ohroženým rodinám s dětmi, se kterými pracujeme, chceme nyní pomoci nejen zprostředkováním nutného technického vybavení, ale jsme připraveni je podpořit i v následném využívání nových technologií, seznámíme je s online nástroji, které mohou k domácí přípravě dětí využít, a zajistíme jim kontakt a komunikaci se školou.

Naším cílem je zamezit výraznějšímu propadu ve vzdělávání těchto dětí, který by v pozdější době mohli jen těžko překonávat. Školy budou pravděpodobně ještě dlouho uzavřeny a je potřeba tuto situaci řešit tady a teď. A my jsme také schopni s těmito dětmi pracovat i o to intenzivněji v době prázdnin, tak aby případné mezery dohnaly.

Poděkování z CI:

Minulý týden proběhlo první předávání PC, které se nám podařilo sehnat pro znevýhodněné děti a jejich rodiny z Vítkovska! Již jsme předali 8 PC a ještě 2 na předání čekají.

Moc bychom tedy chtěli poděkovat pražskému ČVUT za poskytnutý dar a speciálně také Matěji Šmídovi, který celou akci zprostředkoval a PC pro naše rodiny připravil.

Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za spolupráci!
🤝👏👌

Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze Darované PC pro klienty Centra inkluze