Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Seminář Začít spolu v Opavě

08.06.2020

Již tento týden bude v Opavě probíhat seminář Začít spolu, jehož lektorkou bude Mgr. Juliana Gardošová, zkušená pedagožka, bývalá ředitelka MŠ Beruška ve Frýdku – Místku, skvělá lektorka, inspirativní žena.

A co je program Začít spolu?

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce. Podrobně se zabývá plánováním a hodnocením výchovné práce, zjišťováním individuálních odlišností dětí (včetně uvedení diagnostických formulářů) apod. Svými myšlenkami úzce koresponduje se strategickými dokumenty v oblasti vzdělávání (Bílá kniha, Rámcový program pro předškolní výchovu), poskytuje konkrétní náměty k dosahování cílů v těchto dokumentech navrhovaných, a proto zaujme nejen ty, kdo realizují tento konkrétní vzdělávací program, ale všechny, kdo vytvářejí vlastní školní kurikulum nebo se zajímají o demokratickou výchovu a vzdělávání.

Jaký bude obsah semináře?

Seznámíte se s průběhem celého dne, s principy a východisky programu Začít spolu a získáte tak novou dovednost ke zkvalitnění své vlastní práce. Seminář je veden zkušenou lektorkou, která MŠ tohoto typu řídila. Můžete se inspirovat praktickými nápady do vlastní výchovně vzdělávací práce, materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Bude dán prostor pro diskusi a zodpovězení otázek prostřednictvím řízené diskuse.

Kdy a kde bude seminář probíhat?

V termínu: 9. 6. – 12. 6. 2020 a 17. 6. 2020
V Matičním domě v Opavě (Matiční 175/2)

Pro koho je seminář určen?

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, pedagogy včasné péče a další odborníky zajímající se o předškolní vzdělávání a výchovu


Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MŠMT – 16309/2016–2-561