Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Vedení – Spolupráce - Dopad, aneb rozvoj CI „S odvahou“

08.06.2020

Již 1. dubna jsme zahájili realizaci nového projektu Vedení-Spolupráce-Dopad, který je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.

Na co je projekt Vedení – Spolupráce – Dopad zaměřen?

Projekt je zaměřen na rozvoj a posílení kapacit našeho Centrum prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

A čeho bychom chtěli v rámci projektu dosáhnout?

1. Zavedení strategického plánování do života CI a praktické naplňování strategického plánu, včetně jeho průběžného vyhodnocování. V rámci projektu proběhne za podpory externí firmy strategické plánování za účasti vedení organizace, členů správní/dozorčí rady a zaměstnanců. Bude vytvořen dlouhodobý strategický plán a akční plán, který bude průběžně za mentorské podpory vyhodnocován. 2. Rozšíření kompetencí vedení CI v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu ap. V rámci projektu absolvuje vedení organizace vzdělávání v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketing a aktivně implementuje získané poznatky do praxe. Dojde tím k profesionalizaci organizace, ke zefektivnění řízení a vedení týmu, což přispěje ke stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti CI. 3. Efektivně nastavený systém sledování dopadu aktivit CI a prezentace dopadu odborné i široké veřejnosti. V rámci aktivity dojde k nastavení systému sledování dopadu aktivit CI a k jejich prezentaci široké veřejnosti.

Na evaluaci a sledování dopadu jsme již začali pracovat a externě nás podporuje Hanka Urbanová bývalá ředitelka Fokus Praha, strategické plánování proběhne především v průběhu září a provede nás jim Tomáš Masopust z organizace Tudy Tam, z. s. a vzdělávání/supervize směrem k vedení Centra budou probíhat průběžně.

Projekt je pro nás velkou příležitostí, jak se v mnoha důležitých oblastech posunout, a JDEME DO TOHO. S ODVAHOU!