Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Omezený provoz v Centru inkluze, aneb nové možnosti a příležitosti

22.06.2020

Stejně jako jiné organizace jsme museli i my v Centru inkluze v polovině března omezit svou činnost. Ze dne na den jsme uzavřely naše předškolní kluby, přerušili realizaci kroužků, doučování, uzavřely naše „poradny“ a ztratili tak přímý kontakt s klienty. Hned poté jsme však s kolegy také začali hledat cesty, jak i v této nelehké době fungovat a jak naše klienty podpořit alespoň na dálku.

A co vše jsme tedy v posledních dvou měsících dělali? Jakou podporu nabízeli a poskytovali nejen našim stávajícím klientům, ale i širší veřejnosti?

Pro účely zajištění podpory širší skupině obyvatelstva z Budišovska a z Vítkovska (rodinám i jednotlivcům ohroženým nově vzniklou situací) jsme zprovoznili HELP linku Centra pro rodinu a HELP linku Centra finanční a právní podpory a nabízeli tak online psychologickou/psychoterapeutickou podporu či podporu v oblasti řešení financí, dluhů, insolvencí apod. Konzultace jsme poskytovali telefonicky, prostřednictvím emailu, Skype či sociální sítě FB.

Podpora při domácím vzdělávání a přípravě do školy – společně s kolegyněmi a s kolegy z našich předškolních klubů a z Centra pro rodinu jsme poskytovali podporu znevýhodněným dětem i rodičům při domácí přípravě. Našim klientům jsme předávali odkazy a podklady k domácí přípravě, poskytovali online videokonzultace, na našich FB stránkách jsme pravidelně sdíleli odkazy na aplikace a weby, které lze nyní v rámci domácího vzdělávání využívat, a připravovali a tiskli pracovní listy, které jsme dětem poté předávali v terénu. Byli jsme rovněž v úzkém kontaktu se školou/školami a snažili se býti v případě potřeby jejich prodlouženou rukou.

Pro naše děti, které běžně navštěvují předškolní klub, či se účastní doučování, jsme připravovali balíčky s pracovními listy, výtvarnými a psacími potřebami. A v případě potřeby jsme jim také zajistili potřebné roušky.

Ve spolupráci s pražským ČVUT (České vysoké učení technické) a také firmou Tieto z Ostravy jsme zajistili počítače/notebooky pro děti a rodiny, které doma technické vybavení neměli a neměli tak možnost komunikovat se školou a optimálně zajišťovat domácí vzdělávání svých dětí. Dvěma rodinám z Budišova se nám také podařilo sehnat notebooky prostřednictvím nadace Patron dětí. Celkem jsme zatím zapůjčili či darovali 11 PC/NTB a další ještě postupně do rodin předáváme.

Ve spolupráci s našimi partnerskými školami z projektu INVIT 2 (Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2) jsme hledali a nadále i hledáme cesty, jak nejlépe podpořit naše klienty, ohrožené děti v době, kdy jsou školy uzavřeny a výuka dětí dočasně neprobíhá. Pokoušíme se společně řešit aktuální situaci, kdy probíhá uzavírka škol, ale zaměřujeme se také na nastavení podpory těchto dětí i po znovuotevření škol, tak aby u nich nedošlo k výraznému propadu ve vzdělávání.

Tato pro nás všechny nová situace nám sice přinesla řadu omezení a obav, ale zároveň poskytla spoustu příležitostí, jak věci uchopit nově, jinak, jak se přizpůsobit nenadálým podmínkám. S kolegy jsme se přiučili mnoha novým věcem (např. posunuli se ve využívání online komunikací/aplikací) a využili prostor také ke zpracování nových metodických materiálů, jako je například Metodika včasné péče či Kniha aktivit, kterou zpracovaly pro děti z našeho budišovského předškolního klubu Marťa a Zuzka.

Za veškerou práci bych zde chtěla poděkovat všem svým kolegům z Centra. Děkuji jim za to, jak aktivně k celé situaci přistoupili, jak se snažili hledat nové způsoby, jak naše klienty podpořit a jak spolu dokázali efektivně spolupracovat. Velmi si také vážím/e spolupráce s paní ředitelkou budišovské základní školy i s paní ředitelkou mateřské školy a spolupráce s dalšími organizacemi a firmami (ČVUT, Tieto, Patron dětí), díky kterým se nám podařilo zajistit i materiální podporu budišovským a vítkovským rodinám. Dík vám všem a doufáme, že nás již čekají jen lepší zítřky :).

Lucie Stanjurová a tým CI

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945