Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Zpráva o činnosti CI je na světě

03.07.2020

Vážení a milí donátoři, dárci, partneři a příznivci Centra inkluze,

s radostí Vám předkládáme Zprávu o činnosti za rok 2019 a doufáme, že pro Vás bude nejen výčtem našich projektů a aktivit, ale také vyprávěním příběhů, především pak příběhů našich klientů.

Naše Centrum bylo založeno před 7 lety skupinou 6 nadšenců, avšak za uplynulých několik let se velmi dynamicky rozrostlo. V současné době máme 17 zaměstnanců, 3 pracoviště na Vítkovsku a zázemí pro vedení organizace v Opavě.

V minulém roce jsme ukončili náš tříletý projekt IN-VIT Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, který jsme realizovali v partnerství s Městem Budišov nad Budišovkou a dalšími organizacemi z Vítkovska.

A v srpnu jsme zahájili realizaci „navazujícího“ projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2. Projekt INVIT 2 je zaměřen na zajištění komplexního podpůrného systému vzdělávání socioekonomický znevýhodněných a kulturně odlišných dětí/žáků na Vítkovsku a na zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím: 1) zajištění kvalitního ne/formálního vzdělávání předškolních dětí, 2) zajištění podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky, 3) poskytování kariérového poradenství, 4) zajištěním tranzitních programů a 5) prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání. Klíčový problém, na který se v rámci projektu chceme zaměřit je především předčasné ukončování vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a intenzivní podporu budeme směřovat především k dětem, které jsou tímto předčasným odchodem ohroženi.

V rámci tohoto projektu rovněž i nadále pokračujeme v zajištění předškolních klubů ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, a nově jsme se začali intenzivněji věnovat tématu kariérového poradenství a začali jsme zajišťovat tzv. tranzitní programy pro znevýhodněné žáky z Vítkovska, jejichž cílem je podpořit žáky při přechodu ze základní na střední školu a zamezit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání.

Také v loňském roce jsme pokračovali v zajišťování preventivních aktivit pro školy a pro třídní kolektivy jsme realizovali jak programy primární prevence, tak intervenční programy. V rámci projektu Nadace O2 jsme také realizovali výcvik peer aktivistů na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě.

A na závěr bych ráda poděkovala všem naším příznivcům, partnerům a donátorům za spolupráci a podporu! Velmi si této podpory a spolupráce vážíme.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem našim aktivním klientům a klientkám, kteří se zapojí do realizace aktivit Centra, a kteří se stávají inspirací pro další členy své komunity. Tito aktivní klienti pracují nejen na zlepšení své životní situace, ale i podílejí se také na zvyšování angažovanosti ve veřejném a občanském životě.

A v neposlední řadě bych zde chtěla poděkovat všem svým kolegům za jejich zapálenou práci, za to, že se vždy snažíme hledat optimální řešení pro klienty a taky pro nás, že pracují na svém osobním rozvoji, ale také intenzivně podílí na rozvoji Centra jako organizace. Děkuji za to, že se společně snažíme naplňovat vizi i cíle naší organizace.

Pokud tedy máte chuť se s našimi aktivitami seznámit blíže, pokračujte dál v listování naší zprávou o činnosti za rok 2019.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Za tým Centra inkluze,
Lucie Stanjurová
ředitelka a zakladatelka organizace

Zpráva o činnosti 2019