Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Výjezdní setkání tranzitních programů

14.08.2020

V termínu 15. a 16. 7. 2020 jsme zrealizovali výjezdní setkání dětí, které jsou zapojeny do našich tranzitních programů. Cílem tranzitních programů je podpořit žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání při přestupu na střední školu, podpořit žáky středních škol, zvyšovat jejich motivaci ke vzdělávání a podpořit je ve vhodné volbě jejich další vzdělávací a profesní dráhy.

Účelem výjezdního setkání bylo představit žákům jednotlivá povolání (která jsou v současnosti také poptávána na trhu práce) prostřednictvím videorozhovorů s konkrétními lidmi, kteří dané povolání vykonávají, zvýšit motivaci žáků k dalšímu vzdělávání a profesní profilaci, prohloubit jejich povědomí a informace o prezentovaných profesích a rozvinout jejich komunikační a sociální dovednosti, podpořit spolupráci a zvýšit jejich kompetence při rozhodování. Program výjezdního setkání byl také orientován na skupinovou spolupráci, která je v některých povoláních klíčová. Zároveň byly zařazeny i aktivity, které měly dětem ukázat problematiku halo efektu při prvním setkání. Program byl zaměřen také na volnočasové aktivity a smysluplnou náplň volného času. Pro podporu týmového ducha jsme hráli míčové hry, slovní fotbal a součástí večerního programu byla stolní hra Frajer a Stezka odvahy spojená s hledáním pokladu. Ohlasy na výjezdní setkání byly velice pozitivní, nejen že byl program rozdělen na aktivní a volnočasové aktivity, ale zároveň jsme samy zhodnotily jako velice přínosné rozvoj komunikace v rámci skupiny i směrem k vedoucím výjezdu. Děti s námi začali vést debaty, mluvili s námi na rovinu, byla jim předána zodpovědnost za příchody na domluvené aktivity, domlouvali se společně na týmových aktivitách. V rámci řízeného rozhovoru měl každý svůj prostor vyjádřit svůj názor nebo se zeptat na cokoliv. Velice pozitivně byla také hodnocena stezka odvahy s hledáním pokladu. Děti velice ocenily nejen poklad, ale také to, že jsme jim nachystaly pro ně netradiční aktivitu. Celkově hodnotíme výjezdní setkání pozitivně, podařilo se nám navázat vztah s dětmi, vytvořit bezpečné prostředí pro komunikaci a zážitky.

(Zpracovala: Mgr. Lucie Hrbáčová – konzultantka tranzitních programů)

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů Výjezdní setkání tranzitních programů