Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2

07.09.2020

V týdnu od 24. 8. do 28. 8. 2020 proběhl v Budišově n. B. již druhý letošní příměstský tábor, tentokrát zaměřený na téma Piráti z Karibiku. Tábor byl nyní určen pro děti z druhého stupně ZŠ a účastnili se ho téměř sami chlapci a jedna statečná dívka.

S dětmi jsme se věnovali nejprve seznamovacím a stmelovacím aktivitám a poté jsme realizovali soutěže v týmech, kreativní práce a aktivity zaměřené na finanční gramotnost. Piráti měli za úkol sestavit si každý svou loď, se kterými jsme poté soutěžili v řece, dále jsme podnikali venkovní aktivity na hřišti nebo v parku, kde se hrály týmové hry. Děti také hledaly ztracený poklad, učily se exotické míchané drinky, anebo dostávaly k řešení morální úkoly. V rámci programu byly taktéž sestaveny modelové situace a úkoly pro doplňování příběhu týkající se zodpovědnosti a finanční gramotnosti. Do činností se všichni zapojovali aktivně, byli tvořiví, přátelští a kreativní. V rámci programu se střídaly aktivity klidové, tvořivé a pohybové, aby tak děti lépe udržely pozornost. Poslední den proběhla zpětná vazba a ukončení tábora formou společného opékání párků, tance, zpěvu a her.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2 Na vlnách Pirátů z Karibiku, aneb příměstský tábor IN-VI 2