Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Centrum se vydává na novou cestu svého rozvoje

25.11.2020

Již v dubnu jsme zahájili realizaci nového projektu Vedení-Spolupráce-Dopad, který je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posílení kapacit našeho Centra prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

V průběhu podzimu u nás v Centru probíhalo strategické plánování, které se účastnili jak zaměstnanci Centra, tak členové správní a dozorčí rady. Celým procesem plánování nás Tomáš Masopust z organizace Tudy Tam, z. s. a my máme mimo konkrétní cíle a úkoly na následující tři roky především novou vizi a poslání. A jak zní nové poslání Centra a co vnímáme jako náš společný úkol? Zde je:

“Usilujeme o to, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch.”

Moc tedy děkujeme celému našemu týmu a především Tomáši Masopustovi za provázení strategickým plánování a těšíme se na jeho naplňování!

Projekt Vedení-Spolupráce-Dopad je pro nás opravdu velkou příležitostí, jak se v mnoha důležitých oblastech posunout, a MY DO TOHO JDEME S ODVAHOU!


Centrum se vydává na novou cestu svého rozvoje