Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí

25.11.2020

V listopadu v rámci terénní práce Centra pro rodinu byl pro některé naše klienty vytvořen vzdělávací workshop, který se zaměřil na podporu rodičovských kompetencí v této krizové situaci spojené s nouzovým stavem a distanční výukou dětí. Klienti byli edukováni v tématech workshopu jako jsou metody práce a učení se s dítětem, vedení dětí k zodpovědnosti a plnění školních povinností a probíraly se také povinností rodičů a nastavení běžných denních činností.

Rodiny byly podpořeny tzv. vzdělávací krabicí s potřebným materiálem a školními pomůckami, aby mohli zajistit vzdělání svých dětí a vyhnuly se tak problémy se školní docházkou, klasifikací a případném hlášení školy na OSPOD.

Dále byly předány informace a telefonní kontakt kvůli případné podpoře, jako je řešení stresových situací spojené s nouzovým stavem – spolupráce s psychologem a terapeutem v době nouzového stavu.

Aktivita je financována z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí Vzdělávací workshop pro rodiny s dětmi – rozvoj rodičovských kompetencí