Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Předvánoční tvoření dětí v kroužku osobnostního rozvoje – IN-VIT 2

17.12.2020

Dne 11. 12. 2020 děti v rámci kroužku osobnostního rozvoje vyráběli vánoční dekorace pro své rodiče a blízké v podobě andělíčků. Tato aktivita děti moc bavila a vzniklo mnoho různých a krásných andělů. Po ukončení tvorby andělíčku následovala prezentace výrobků, kdy měli děti za úkol prezentovat „svého“ anděla, říci něco o svých blízkých a o sobě a sdílet s ostatními, co je pro ně v životě důležité (jejich osobní hodnoty). Na závěr měl každý účastník možnost popřát všem něco hezkého k Vánocům a do nového roku.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.

Předvánoční tvoření dětí v kroužku osobnostního rozvoje – IN-VIT 2 Předvánoční tvoření dětí v kroužku osobnostního rozvoje – IN-VIT 2 Předvánoční tvoření dětí v kroužku osobnostního rozvoje – IN-VIT 2