Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Předvánoční setkání tranzitních programů

15.12.2020

V prosinci proběhla Vánoční motivační skupina tranzitních programů. Setkání začalo úvodním kolečkem o novinkách, změnách, škole. Jelikož se jednalo o Vánoční tématiku, bavili jsme se o vánočních zvycích, pečení cukroví a dárcích. Aktivita “sraz po 10 letech” byla cílená na budoucnost a cestu k vysněnému cíli. Každý měl na papír sepsat, čeho by chtěl v budoucích 10 letech dosáhnout a jaké kroky musí podniknout. Následovala skupinová diskuze, kde jsme probírali hodnotu věcí, nutné kroky vedoucí ke koupi domu, dobré práci, koupi auta apod. Skupiny se zúčastnila také studentka střední školy, která měla prostor všem přítomným povyprávět o tom, jaká je střední škola, co musela udělat pro zdárné přijetí a zhodnotila rozdíly mezi školou základní a střední. Následovala diskuze, kde studentka trpělivě odpovídala na dotazy. Jelikož se jednalo o Vánoční setkání, byly rozdány balíčky, které byly připraveny pro každého účastníka. V rámci tohoto setkání jsme předaly tablet, který byl pořízen z daru. Nakonec jsme si společně zahráli aktivitu “frajer”, která jen podpořila týmovou spolupráci, soutěživost, imaginaci a komunikaci. Celkově bylo setkání velice příjemné a rozloučili jsme se ve vánočním duchu.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů Předvánoční setkání tranzitních programů