Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky!

01.02.2021

Rádi bychom za sebe i naše klienty, děti z chudých a ohrožených rodin, chtěli poděkovat dárci notebooků firmě Medtronic a také společnosti Datasys, která provádí servis notebooků, za dar, který nám a dětem, se kterými pracujeme poskytla. Naše organizace zatím získala k dispozici 10 notebooků, které jsme ihned distribuovali do rodin, se kterými spolupracujeme. Dva z notebooků jsme zapůjčili do Dětského domova v Radkově, kde měli bohužel také nedostatek techniky k zajištění distanční výuky.

Všechny darované notebooky jsou tedy již využívány dětmi, jednak k zajištění online školní výuky, ale také k zajištění doučování, které poskytuje dětem naše organizace. Notebooky byly zapůjčeny do rodin, které si nemohou dovolit vlastní techniku, a jejichž děti se i nadále účastní distanční výuky. Jedná se jak o děti navštěvující základní školu, tak žáky studující na středních školách. Notebooky jsou také využívány k vyhledávání materiálů a procvičování učiva zábavnou formou.

Komu / čemu to pomohlo?

Naše organizace Centrum inkluze působí především na Vítkovsku, kde pracujeme s ohroženými dětmi a rodinami, kterým zajišťujeme podporu v oblasti vzdělávání, poskytujeme jim odborné psychologické/terapeutické služby či jim pomáháme řešit problémy spojené s exekucemi a dluhy.
Současná situace spojená s uzavírkou škol, je pro mnohé naše klienty velmi náročná, a rodiče, se kterými pracujeme, nejsou nyní schopni adekvátně podpořit své děti v domácím vzdělávání. Důvody jsou různé, chybějící technika, nemožnost komunikace se školou, nízké kompetence rodičů své děti podpořit apod.

Čeho chceme svou činností dosáhnout a proč?

Ohroženým rodinám s dětmi, se kterými pracujeme, chceme nyní pomoci nejen zprostředkováním nutného technického vybavení, ale jsme připraveni je podpořit i v následném využívání nových technologií, seznámíme je s online nástroji, které mohou k domácí přípravě dětí využít, a zajistíme jim kontakt a komunikaci se školou.
Naším cílem je zamezit výraznějšímu propadu ve vzdělávání těchto dětí, který by v pozdější době mohli jen těžko překonávat. Školy budou pravděpodobně ještě dlouho uzavřeny a je potřeba tuto situaci řešit tady a teď. A my jsme také schopni s těmito dětmi pracovat i o to intenzivněji v době prázdnin, tak aby případné mezery dohnaly.

Chtěli bychom tedy ještě jednou moc poděkovat dárci firmě Medtronic, firmě Datasys a také projektu Česko digital za poskytnutý dar, který opravdu pomáhá. Velmi si rovněž ceníme, že notebooky byly ve skvělém stavu a děti je mohly ihned začít využívat.

Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za spolupráci! 🤝👏👌

Za tým Centra inkluze,

Lucie Stanjurová

Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky! Děkujeme firmě Medtronic za poskytnuté notebooky!