Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Nadace České spořitelny podpořila naše aktivity v oblasti včasné péče

18.03.2021

Od ledna 2021 realizujeme díky podpoře Nadace České spořitelny nový projekt s názvem ZVÝŠENÍ KVALITY A EFEKTIVNOSTI VČASNÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. Projekt je prozatím jednoletý a na naplnění jeho aktivit se podílíme společně s našimi partnerskými organizacemi Vzájemné soužití o.p.s., EUROTOPIA.CZ, o.p.s. a Společně – Jekhetane o.p.s.. a Charita Frýdek-Místek.

Cílem našeho projektu je rozšířit kompetence pracovníků v oblasti včasné péče, zvýšit kvalitu poskytování včasné péče a zefektivnit její zajištění v MSK, podpořit a zlepšit spolupráci mezi předškolními kluby/MŠ, zefektivnit systém včasného rozpoznávání ohrožených dětí a zajistit komplexní podporu sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi v Moravskoslezském kraji. Cíle jsou to velmi ambiciózní, a proto je důležité na jejich naplnění pracovat společně nejen s našimi projektovými partnery, ale také partnerskými a spolupracujícími organizacemi v regionech, kde působíme.

V rámci projektu realizujeme celkem čtyři klíčové aktivity:

1. Centrum kolegiální podpory včasné péče (VP)
Centra kolegiální podpory se zaměří na sdílení zkušeností pracovníků v problematice včasné péče a na zajištění jejich dalšího profesního růstu.

2. Vzdělávání pracovníků v oblasti včasné péče
V průběhu ročního projektu zrealizujeme 4 vzdělávací akce, přičemž jedna z nich bude 2denní výjezdová (časová dotace 16 h.) a 3 jednodenní (časová dotace 8 hodin). Dále zajistíme pracovníků předškolních klubu podporu prostřednictví supervize (4 x ročně) a zprostředkování vzájemných návštěv (stáží) v zapojených organizacích. Zajištění aktivity bude v kompetenci garanta/metodika projektu.

3. Podpora multioborové spolupráce a vytvoření systému včasného rozpoznávání/podchycení sociálně znevýhodněných dětí
Bude realizováno mapování zaměřené na zajištění včasné péče v regionech MSK, kde působí organizace zapojené do projektu (rozhovory s aktéry, realizace fokusních skupin), budou realizovány min. 2 kulaté stoly k zajištění včasné péče v daných regionech a bude vytvořena metodika zaměřená na včasné rozpoznání/podchycení ohrožených dětí a na multioborovou spolupráci v oblasti poskytování včasné péče.

4. Vytvoření advokační strategie za účelem řešení problematiky včasné péče na lokální/regionální v úrovni MSK
V rámci této aktivity budou organizacím zapojeným do projektu zprostředkovány konzultace s odborníky v oblasti advokační práce a systémových změn.


Děkujeme Nadaci České spořitelny za příležitost se vrhnout do těchto aktivit a také jí děkujeme za neustálou průběžnou podporu při naplňování cílů projektu. Moc si toho vážíme!

Nadace České spořitelny podpořila naše aktivity v oblasti včasné péče Nadace České spořitelny podpořila naše aktivity v oblasti včasné péče Nadace České spořitelny podpořila naše aktivity v oblasti včasné péče