Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Jak rozvíjet kariérové poradenství na školách?

20.05.2021

Dne 18. května proběhl online kulatý stůl IN-VIT 2 zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství! Společně s kolegy s našich partnerských škol jsme hledali cesty, jak rozvíjet kariérové poradenství na školách na Vítkovsku.

Cílem tohoto setkání bylo podpořit propagaci tématu kariérového poradenství, přispět ke sdílení dobré praxe, vzájemně se inspirovat a síťovat a podpořit navázání spolupráce mezi školami a firmami/zaměstnavateli při zajištění exkurzí ve firmách pro žáky.

Mezi hosty, kteří přijali naše pozvání, byli například Petra Šnepfenbergová - ZŠ Smíškova, Tišnov a JCCM Brno, Hana Šolcová – MŠ a ZŠ Deblín, Anton Husovský - MS PAKT (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti), Kateřina Prchalová – ZŠ Havlíčkova, Opava a Petr Marinov – ZŠ Komenského, Odry.

Moc děkujeme všem hostům za aktivní sdílení svých zkušeností z oblasti kariérového poradenství a všem ostatním za účast.

A zde zpětná vazba kolegyně kariérové poradkyně ze SŠ Odry: "Chtěla bych Vám moc poděkovat za pozvání, bylo to pro mě přínosné setkání. I když jsem se moc nezapojovala, toto setkání mi dalo více podnětů k práci KP než např. dvoudenní školení."
Děkuji, Gabriela Svobodová

Akci jsme pořádali ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a spolupráce byla opět skvělá!

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.

Jak rozvíjet kariérové poradenství na školách? Jak rozvíjet kariérové poradenství na školách? Jak rozvíjet kariérové poradenství na školách?